כתב ויתור

הצהרת אחריות

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שיש בהן אותיות ראשוניות יש משמעות שהוגדרה בתנאים הבאים.

ההגדרות שלהלן יהיו בעלות אותה משמעות ללא קשר אם הן מופיעות ביחיד או בלשון רבים.

הגדרות

למטרות הצהרה זו:

  • חברה (המכונה "החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו" במדיניות העוגיות הזו) מתייחסת לאיך להרוויח 2020.
  • אתה מתכוון לאדם הגישה לשירות, או לחברה, או לגורם משפטי אחר מטעמו אדם כזה ניגש לשירות או משתמש בו, לפי העניין.
  • Website refers to http://howtoearn2020.best/ (איך להרוויח 2020).
  • השירות מתייחס לאתר.

הצהרת אחריות

המידע המופיע בשירות נועד למטרות מידע כללי בלבד.

החברה אינה נושאת באחריות לטעויות או מחדלים בתכני השירות.

בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מיוחד, ישיר, עקיף, תוצאתי או מקרי או נזק כלשהו, ​​בין אם מדובר בפעולה של חוזה, רשלנות או עוולה אחרת, הנובעת משימוש בשירות או בקשר אליו. או תוכן השירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תוספות, מחיקות או שינויים בתכנים בשירות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

החברה אינה מתחייבת שהשירות נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

הצהרת קישורים חיצוניים

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם ניתנים או מתוחזקים על ידי או בשום צורה הקשורה לחברה.

שימו לב כי החברה אינה מתחייבת לדיוק, רלוונטיות, זמינות או שלמות של מידע כלשהו באתרים חיצוניים אלה.

הצהרת טעויות והשמטות

המידע שנמסר על ידי השירות מיועד להנחיות כלליות בענייני עניין בלבד. גם אם החברה נוקטת בכל אמצעי זהירות כדי להבטיח שתכני השירות הן עדכניים ומדויקים, עלולות להתרחש שגיאות. בנוסף, בהתחשב באופי המשתנה של חוקים, כללים ותקנות, יתכנו עיכובים, מחדלים או אי דיוקים במידע הכלול בשירות.

החברה אינה אחראית לטעויות או מחדלים או לתוצאות המתקבלות מהשימוש במידע זה.

הצהרת שימוש הוגן

החברה רשאית להשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים שלא תמיד אושרו ספציפית על ידי בעל זכויות היוצרים. החברה מנגישה חומר כזה לביקורת, תגובה, דיווח חדשותי, הוראה, מלגה או מחקר.

החברה סבורה כי הדבר מהווה "שימוש הוגן" בכל חומר המוגן בזכויות יוצרים כאמור בסעיף 107 לחוק זכויות היוצרים בארצות הברית.

אם ברצונך להשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים מהשירות למטרותיך החורגות משימוש הוגן, עליך לקבל אישור מבעל זכויות היוצרים.

הצהרות מבטאות

השירות עשוי להכיל דעות וחוות דעת שהן של המחברים ואינן משקפות בהכרח את המדיניות או העמדה הרשמית של סופר, סוכנות, ארגון, מעסיק או חברה אחרים, לרבות החברה.

הערות שפורסמו על ידי המשתמשים הינן באחריותן הבלעדית והמשתמשים ייקחו אחריות מלאה, אחריות ואשמה בכל לשון הרע או התדיינות הנובעת ממשהו שנכתב או כתוצאה ישירה של משהו שנכתב בתגובה. החברה אינה אחראית לכל תגובה המתפרסמת על ידי המשתמשים ושומרת את הזכות למחוק כל תגובה מכל סיבה שהיא.

אין הצהרת אחריות

המידע על השירות מסופק מתוך הבנה כי החברה אינה עוסקת במתן ייעוץ ושירותים משפטיים, חשבונאיים, מסים או מקצועיים אחרים. ככאלה, אין להשתמש בה כתחליף להתייעצות עם יועצים מקצועיים לחשבונאות, מיסים, משפטיים או אחרים.

בשום מקרה החברה או ספקיה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כלשהו הנובע או בקשר לגישה או שימוש או חוסר יכולת לגשת לשירות או להשתמש בו.

הצהרת "שימוש על אחריותך"

כל המידע בשירות מסופק "כמות שהוא", ללא כל התחייבות לשלמות, דיוק, זמניות או של התוצאות המתקבלות מהשימוש במידע זה וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, כולל, אך לא מוגבל רק אחריות לביצוע, סחירות וכושר למטרה מסוימת.

החברה לא תישא באחריות כלפיך או כל גורם אחר בגין החלטה כלשהי או פעולה שננקטה בהסתמכות על המידע שנמסר על ידי השירות או לכל נזק תוצאתי, מיוחד או דומה, גם אם הודיעו לו על האפשרות לנזקים כאמור.

צור קשר

אם יש לך שאלות לגבי הצהרה זו, אתה יכול ליצור איתנו קשר:

  • במייל: admin@howtoearn2020.best